Indiba® je regenerativni radiofrekvencijski sistem koji tretira povrede u kratkom vremenskom intervalu. Tretman praćen menualnim tehnikama ubrzava proces oporovka uz ublažavanje bola i minimizira vreme oporavka. Pacijent oseća poboljšanje već nakon prvog tretmana. To vodi do efikasnije rehabilitacije. Kontinuirano kretanje  energije uzrokovano Indiba® tehnologijom može smanjiti količinu potrebnih tretmana.

Terapijsko dejstvo INDIBE zasniva se na emitovanju radiofrekventnih talasa na tačno definisanoj frekvenciji kojom se ciljano izazivaju regeneracijski procesi u povređenom tkivu.

indiba-lecenje-ramena

/Primena kod lečenja ramena

Precizno određena frekvencija emitovanih elektromagnetnih talasa od 448kHz izaziva tri osnovna efekta:

  1. Ćelijska biostimulacija /netermalno. Generisana visoka frekvencija menja propustljivost celijske membrane i pri atermickoj aplikaciji (kod pacijenta nema osecaja toplote) . Povećava se intra- i ekstra- razmena jona i povećava se metabolizam kako ćelija ima potrebu za kiseonikom.
  2. Mikrocirkulacija / termalna (vaskularizacija). Povećana mikrocirkulacija nadopunjuje biostimulaciju i osiguravo tkivo sa elementima koje treba regenerisati. Kapilarna vazodilatacija hrani i donosi kiseonik u tkivo poboljšavajući vensku i limfnu reapsorpciju.
  3. Hiperaktivacija / hipertermalna

Hipertermija značajno povećava ćelijski metabolizam i započinje proces restruktuiranja u tkivu radi borbe protiv fibroze. Tkivo se restarurira čak i u hroničnim slučajevima u kojima je fibroza prisutna neko vreme, kao što su dugoročne posledice prethodnih  trauma ili artritisa.

Jedinstven i siguran prenos snage

Kapacitivni mod – pogodan za površno i vaskularizovano tkivo. Reakcije prouzrokovane kapacitivnim režimom uglavnom su fokusirane na meko tkivo koje se nalazi blizu elektrode. Njegov efekat je delovanje kao spoljni kondenzator i postizanje  lokalnog povećanja elektoenergijske energije. Kapacitivni režim smanjuje unutrašnji otpor tkiva do prolaza struje (kao rezultat poboljšane vaskularizacije).

Rezistivni mod – pogodan za gusta, masna, fibrozna tkiva. Reakcije izazvane rezistivnim režimom deluju na dubljem nivou i fokusiraju se na više otporna tkiva, kao što su zglobovi, ligamenti i tetive. Ovaj režim u kombinaciji sa ručnim tehnikama i kinetičkom terapijom omogućava koncentraciju efekata elektro – regenerativne energije na ove strukture.

Neutralna elektroda – povratna ploča omogućava zatvaranje električnog kola između dve elektrode.

Istraživanja su pokazala pozitivne efekte INDIBE ACTIV® terapije poput povećanja dubokog protoka krvi što dovodi do povećanja koncentracije kiseonika i ostalih hranljivih sastojaka na ćelijskom nivou. Značajan efekat INDIBA ACTIV® terapije je i stimulativni efekat na proliferaciju i diferencijaciju matičnih ćelija.

Klinicka istrazivanja pokazuju da 72% osoba s akutnim tegobama donjeg dela  ledja trebaju samo 1 do 5 tretmana kako bi se stanje poboljšalo, a 15 minutni tretman dovoljan je za optimalnu reakciju.

Gde se primenjuje INDIBA ACTIVE® TERAPIJA?

Indikacije za primenu INDIBA ACTIV® terapije su gotova sva stanja u fizikalnoj medicine i rehabilitaciji počevši od bolnih sindroma leđa, preko svih vrsta tendinopatija i drugih zapaljenskih stanja lokomotornog aparata do najtežih povreda skeletno-mišićnog sistema, poput distenzija i distorzija zgobova i zglobnih struktura, istegnuća mišića, parcijalnih i totalnih mišićnih ruptura, mišićnih hernija i dijastaze i preloma kostiju.

INDIBA ACTIVE® terapija uspešno se koristi i za lečenje reumatoloških oboljenja kao što su sve vrste zapaljenskog, degenerativnog procesa i osteoporoze.

indiba-aparat

INDIBA sistem

Primena INDIBE ACTIV®efikasna je i kod neuroloških pacijenata kod kojih značajno ubrzava oporavak u odnosu na klasične fizikalne procedure. Može se primenjivati kod pacijenata nakon moždanog udara, kod neurogene mokraćne bešike, erektilne disfunkcije.

Kada se primenjuje INDIBA ACTIVE TERAPIJA?

INDIBA ACTIVE® terapija je indikovana za primenu u svim fazama oboljenja ili povrede u zavisnosti od cilja lečenja.

Primenom INDIBE ACTIV® u akutnoj fazi postiže se redukcija otoka, smanjenje bola, zarastanje oštećenih tkiva, povećanje elastičnosti tkiva. U subakutnoj fazi primena INDIBE ACTIV® dovodi do povećanja funkcije tretiranog segmenta u smislu povećanja opsega pokretljivosti, povećanja kontraktilne sposobnosti mišića. Primena INDIBE ACTIV®u hroničnoj fazi ogleda se u opuštanju vezivnih struktura, poboljšanju cirkulacije tretiranog segmenta, povećanju mišićne snage kao i poboljšanje opštih fizioloških kapaciteta organizma.

Gde se NE primenjuje INDIBA ACTIVE TERAPIJA?

INDIBA ACTIVE® terapija je u prednosti u odnosu na većinu fizikalnih procedura iz razloga što ima veoma mali broj kontraindikacija tj. ograničenja za njenu primenu. Kontraindikacije za primenu INDIBA ACTIVE® terapije su: pejsmejker, trudnoća, tromboflebitisi i otvorene rane na mestu primene.

Specifičnosti tretmana INDIBOM

Prednosti INDIBA ACTIVE® terapije u odnosu na klasične fizikalne modalitete ogledaju se u momentalnom dobijanju željenog terapijskog efekta i to u toku samog tretmana, zatim je tu mogućnost izvođenja manipulativnih fizioterapeutskih tehnika i metoda kineziterapije u toku samog tretmana. Značajno je i da primena INDIBE ACTIV ® nije kontraindikovana kod pacijenata sa metalnim endoprotezama i korektivnim šinama, a takođe se može primenjivati u lečenju fizijatrijskih stanja kod onkoloških pacijenata.