OPIS

Maligan (Mulligan) tehnika se bazira na pasivnom pokretanju zgloba u kombinaciji sa aktivnim pokretom od strane pacijenta u cilju vraćanja normalne pokretljivosti. Mobilizacija kroz pokret je manuelna terapija koju je osmislio Brajan Maligan sa Novog Zelanda.

Ovaj jednostavan, a ipak efikasan pristup problemima mišićnozglobnog sistema, pomoću bezbolnih tehnika “nameštanja” zglobova dovodi do poboljšanja funkcije zgloba i neutralisanja bola u enormno kratkom vremenskom periodu. Ovaj sistem tehnika kod glavobolja izazvanih problemima u vratnoj kičmi daje veoma dobre rezultate. Takođe fantastične rezultate ima kod povreda kolenog zgloba, ramena, u zglobu kuka i kao i kod ”malih” zglobova.