Ordinacija ArtFizio by dr Karmela na usluzi je i onim pacijentima koji su iz različitih razloga sprečeni da nas posete. Kućna poseta lekara fizijatra podrazumeva specijalistički, kontrolni ili konsultativni pregled u vašem domu.

Uz pratnju fizioterapeuta, lekar specijalista sprovodi klinički pregled i ordinira odgovarajuću terapiju.

rehabilitacija-kucna-poseta

Kućni pregled pacijenta je namenjen onima kojima zdravstveno stanje ne dozvoljava dolazak u zdravstvenu ustanovu ili su iz nekog drugog razloga sprečeni da dođu. Najčešće je reč o nepokretnim, teško pokretnim pacijentima, ili onima koji boluju od neuroloških bolesti.

Nakon postavljanja dijagnoze postoji mogućnost i rehabilitacije u vašem domu, koju sprovodi fizioterapeut iz naše ordinacije uz mogućnost korišćenja prenosivih aparata za terapiju.

Kućna rehabilitacija – fizioterapija u vašem domu

Kućna rehabilitacija podrazumeva dolazak fizioterapeuta u dom pacijenta gde se sprovodi terapija ustanovljena od strane lekara specijaliste.

Pacijenti kojima je neophodna kućna rehabilitacija, u najvećem broju slučajeva već imaju urađen klinički pregled, postavljenu dijagnozu i određenu terapiju.

Ukoliko to nije slučaj, naš lekar, specijalista fizijatrije, može doći u kućnu posetu i obaviti prvi, kontrolni ili konsultativni pregled.

Rehabilitacija u kući pacijenta namenjena je:

  • Teško pokretnim i nepokretnim pacijentima;
  • Onima koji su nedavno otpušteni iz bolnica, te im je neophodna intenzivna i stručna pomoć u oporavku;
  • Pacijentima sa neurološkim bolestima;
  • Lični razlozi.

ArtFizio raspolaže prenosivim aparatima za elektroterapiju i mišićnu stimulaciju koji će, uz stručno znanje i iskustva naših terapeuta u sprovođenju kineziterapijskih postupaka, poboljšati opšte stanje pacijenata i u maksimalnoj mogućoj meri povratiti izgubljene funkcije.

S obzirom na aktuelnu epidemiološku situaciju, važno je napomenuti da naš tim lekara i fizioterapeuta, tokom kućnih poseta, sprovodi sve neophodne epidemiološke mere uz obavezno korišćenje zaštitne opreme.

Vaša bezbednost je naš prioritet.

Kućni pregled i rehabilitacija zakazuju se pozivom na telefonske brojeve 021/301-50-62 i 069/301-50-62 ili slanjem upita na e-mail office@artfizio.com.