ultrazvuk_karmela_filipovic

DIJAGNOSTIČKI I INTERVENCIJSKI ULTRAZVUK MEKIH TKIVA

Pomoću ultrazvuka, može se dobiti detaljan prikaz zglobova, mišića, tetiva i mekih tkiva, što lekaru omogućava da ima jasnu sliku pri uspostavljanju dijagnoze. Obavlja se kada postoje bolovi ili povrede nekog od ovih organa. Pomoću ultrazvuka lekar će videti da li postoji neko reumatološko oboljenje. Apsolutna bezbedna neinvazivana metoda koja se moze ponavljati vise puta u kraćem vremenskom intervalu sa visokom preciznošću koja je slična magnetoj rezonanci.