ultrazvuk_artfizio_novi_sad

OPIS

Zvuk je longitudinalno treperenje čestica materije i prostire se kroz elastične sredine – gasove, tečnosti i čvrsta tela.Za terapiju se koristi ultrazvuk preko 20000 Hz.

Primena ultrazvuka u terapijske svrhe se koristi sa najvećim uspehom kod povreda mišićnih tetiva i ligamenata kao i kod lečenja keloida i ožiljaka kao i u bolnim stanjima kičme, tetiva i nerava.

prednost ultrazvuka u odnosu na ostale vrste fizikalne terapije je u tome što prodire dublje u tkiva i najviše se absorbuje u ligamentima i tetivama (strukture sa visokim sadržajem kolagena).

Efekti terapijskog ultrazvuka

  • Deluje analgetički (smanjuje bol),
  • Pospešuje regeneraciju tkiva i smanjuje mišićni spazam.
  • Izaziva reapsorbciju otoka i povećava lokalnu cirkulaciju krvi.
  • Ubrzava zarastanje zapaljenja i pospešuje zarašćivanje tetiva i mišića posle povreda.
  • Ultrazvuk stimuliše osteogenezu kosti posle preloma, i za to se koristi u veoma malim dozama.

Ultrasonoforeza lekova – je postupak unošenja lekova putem ultrazvuka u organizam. Ultrazvuk povećava propustljivost kože i ubrzava kretanje čestica lekova. Najčešće koristimo anestetike, steroidne antiinflamatorne lekove i nesteroidne antiinflamatorne lekove.

Ultrazvuk mišićnoskletnog sistema ima značajnu primenu u dijagnostici bolesti mišića, tetiva , ligamenata i ostalog tkiva mekog sistema (vidi odeljak dijagnostika).