foto terapija

OPIS

Infracrveni zraci su zraci koji zauzimaju raspon od 760 nm do 1 mm u elektromagnetnom spektru i nalaze se između vidljivih crvenih zraka i mikrotalasa. Svako telo sa temperaturom iznad apsolutne nule emituju infracrvene zrake. Infracrveni zraci delom se odbijaju, a delom penetriraju (prolaze) kroz kožu. Zraci koji penetriraju kroz kožu se prelamaju i rasipaju u tkivima i na kraju se apsorbuju.

Oni izazivaju toplotu u tkivima, a to je u stvari površinska toplota jer sami infracrveni zraci ne dopiru duboko u tkivo.

Efekti infracrvenih zraka su: smanjivanje bola (analgezija); ubrzana regeneraciju i zarašćivanje tkiva; poboljšavanje ishrane tkiva i kože; poboljšavanje vaskularizacije…

Primenjuju se uglavnom kao uvod i dopuna za druge modalitete fizikalne terapije (pre elektroterapije, kineziterapije, magnetoterapije..)