KINEZITERAPIJA

KINEZITERAPIJA
SCHROTH METODA
MALIGAN (MULLIGAN) TEHNIKA

FIZIKALNA TERAPIJA

LASER HILT
SHOCKWAVE TERAPIJA RADIJALNIM TALASIMA
TRAKCIJA – IZVLAČENJE PRŠLJENOVA
ELEKTROTERAPIJA
MAGNETNA TERAPIJA
ULTRAZVUČNA TERAPIJA
TERMOTERAPIJA
FOTOTERAPIJA
COMPEX

MASAŽA

MASAŽA
LIMFNA DRENAŽA
REFLEKSOLOGIJA

ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA

ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA

ESTETSKA MEDICINA

ESTETSKA MEDICINA
AWT – ACOUSTIC WAVE THERAPY
AWT – UKLANJANJE BORA NA LICU

HABILITACIJA I REHABILITACIJA DECE

HABILITACIJA I REHABILITACIJA DECE

ORTOPEDSKA STANJA

ORTOPEDSKA STANJA

NEUROLOŠKA I NEUROHIRURŠKA STANJA

NEUROLOŠKA I NEUROHIRURŠKA STANJA

LEČENJE ARTROZE INJEKCIJOM

LEČENJE ARTROZE INJEKCIJOM

REUMATOLOGIJA

REUMATOLOGIJA

AKUPUNKTURA

AKUPUNKTURA

MEDICINSKI FITNES

MEDICINSKI FITNES

KUĆNE POSETE

KUĆNE POSETE