Artfizio by dr Karmela – fizijatar Novi Sad

Fizijatrijska ordinacija posle koje nećete tražiti drugu

Dobro došli na sajt specijalističke fizijatrijske ordinacije Artfizio by dr  Karmela. Na ovom mestu možete da pronađete sve vrste tretmana i usluga koje pružamo.

Ovde možete pročitate kakve masaže imamo, kako vežbama otkloniti bol u leđima, ili šta su Schroth vežbe za ispravljanje krive kičme.

Pomozite svom telu da se oporavi!

Mi Vam u tome možemo pomoći.

HILT laser

Shockwave Terapija

Trakcija

UPOZNAJTE NAŠE DOKTORE

Nas od drugih, izdvaja timski rad, koji se ostvaraju između lekara specijalista i terapeuta.

Doc. dr sc. med. Karmela Filipović
Doc. dr sc. med. Karmela Filipović
Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, fizijatar, Novi Sad
Prof. dr Aleksandar Knežević
Prof. dr Aleksandar Knežević
Specijalista za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, subspecijalista iz terapije hroničnog bola

POSETITE NAS

Prvi put na teritoriji Novog Sada i Vojvodine je napravljen ovakav pristup pacijentu. Multidisciplinarni pristup imaju brojni rehabiltacioni centri u evropskim zemljama i pokazao se kao najefiksaniji.

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Savremene tehnologije (Laser visokog intenziteta – Hilt; Shockwave –AWT i ostale..), kao i iz oblasti fizikalne medicine, sportske medicine i rehabilitacije, kao i najnovije metode rada sa pacijentima biće dostupne u okviru ArtFizo by dr Karmela i pomoći će nam da zajedno efikasno rešimo probleme nastale kao posledica nekih bolesti ili povreda.

Artfizio by dr Karmela ima i kućne posete lekara specijaliste uz pratnju fizioterapeuta.

Individualni terapijski pristup! Ovakav pristup je jedinstven samo u specijalističkoj fizijatrijskoj ordinaciji Artfizio by dr Karmela.

Fizijatar Novi Sad

Svakodnevni rad fizioterapeuta i pacijenta učiniće da se što pre postignu ciljevi, a to je vraćanje i povećanje mišićne snage povređenog obolelog segmenta, kao i povećanje pokretljivosti telesnog segmenta.
Mi se bavimo pored ostalog i rehabilitacijom neuroloških bolesnika. Po tome smo jedinstveni!

Fizikalna terapija i najposvećeniji tim fizijatara u Novom Sadu.

PARTNERI