OPIS

U okviru termoterapije primenjuju se hladne i tople procedure.

Hladne procedure se vrše pomoću razlicitih hladnih pakovanja u svrhu: smanjenja otoka,smanjenja bola (analgezija) i usporavanja cirkulacije otečenog mesta.

Tople procedure čine parfinska pakovanja u svrhu: povećanja cirkulacije i oksidativnih procese u organizmu; smanjenja bola; smanjivanja spazma i ekscitaciju mišića…

Termoterapija se koristi kao uvod u vežbe jer olakšava pokrete.