OPIS

Zapaljenske bolesti zglobova

Zapaljnske reumatske bolesti su česta stanja u reumatologiji . Podeljene su na seropozitivne i seronegataivne u zavisnosti od prisutnog reumatoidnog faktora. Uzroci bolesti su nepoznati, mogu biti i u vezi sa određenim prethodim bolestima. Klinički se karakaterišu upalom zgloba ( bol, otok, ograničenje pokreta zgloba ) i mogu biti zahvaceni sitni i veci periferni zglobovi. Pregled ovih bolesnika u ArtFiziu vrsi specijalista reumatolog koji nakon postavaljanja dijagnoze bolesti pristupa lecenje . Lecenje je neophodno započeti sto pre. Tretman ovakvih bolesnika ukljucuje medikamente , fiziklane agense uz obavezan individualan kinezi progaram. U Artfiziu bolesnici koji imaju neku od bolesti grupe zapaljnskog reumatizma mogu biti ukljuceni u grupne treninge prema odgovorajućj patologiji bolesti. Ove treninge sprovodi visi fizioterapeut i pod nadzorom su lekara specijaliste iz ove oblasti

Zapaljenske bolesti kičmenog stuba ( behterov, ankilozatni spondlitis)

To je hronično, progresivno, zapaljensko oboljenje koštanog sistema. Prvo zahvata krsno-bedreni deo, širi se na ligamente i veziva uz kičmeni stub. Zapaljensko polje zatim okoštava i kičma se savija u napred kruta i nepokretna. Bolest napreduje u naletima i postepeno prelazi i na periferne zglobove. Kasnije nastaju promene na očima, srcu, plućima i organima za varenje. Lečenje fizikalnom terapijom pruža mogućnost usporavanja napredovanja ovog oboljenja.Specijalnim programom vezbi za Behterew-u bolest, koje se isključivo individulno sprovode uz nadzor fizioterapeuta i specijaliste kojima se povećava obim pokretljivosti svakog segmenta kičmenog stuba.To je, pored lekova, jedini način da se uspori napredovanje ove izuzetno teške bolesti.

Metaboličke bolesti

Giht (uricni artritis ) spada u metaboličke bolesti i nastaje kao posledica nakupljanja mokracne kiseline u organizmu . Uzrok bolesti se obično povezuje sa prekomernim unosom purina putem ishrane ( veći unos proteina, tj.mesa, mlecnih proizvoda , iznutrica, jaja i dr. ) kao i slabijom funkciijom bubrega. Bolest obično počinje naglo, sa izuzetno jakim bolom zglobu, toliko izrazitom da bolesniku i dodir pokrivača pobuđuje izrazito bolnu senzaciju.Razvija se otok i lokalno crvenilo kože. Najčešće je zahvaćen samo jedan zglob. Lecenje je neophodno jer usled nakupljanja mokraćne kiseline dolazi do upale zgloba i posledične deformacije zglobova, koja je trajna . Pored toga nakupine mokracne kiseine se mogu naci i u telu bolesnika, obično u mekim tkivima . Lecenje je neophodno sa lekovima koji smanjuju nivo mokraćne kiseline u telu coveka, kao i fizikalnom terapijom jer postižemo bolje i brze efekte uz kinezitretman koji je indivudulan u ArtFiziu.

Osteoporoza ( smanjenje mineralizacije i gustine kosti )

Osteoporoza se najčešće javlja kod žena posle menopauze i tada govorimo o primarnoj osteoporozi. Kada se osteoporoza javi kao posledica drugih oboljenja ili dugotrajne primene lekova koji izazivaju demineralizaciju kostiju, govorimo o sekundarnoj osteoporozi. Senilna osteporoza se javlja i kod muškaraca i kod žena posle 75. godine života. Kod osteoproroze je važno na vreme uspostaviti dijagnozu stepena gustine kostiju (metod denzitrometrije) i odmah pristupiti lečenju kako bi se izbegle njene komplikacije . Najvaznija komplikacija tokom ove bolesti je prelom. Prelomi obicno zahvataju kuk ,kičmu , ruke i noge. Prelomi kod osteoporoze nastaju i pri maloj ili nikakavoj traumi , sto bi zadrava kost mogla izdrzati. Osteoporozu se može zaustaviti ili usporiti uz odgovarajući režim koji podrazumeva: medikamente, promenu ishrane ( povecan unos kalcijuma i vitamina D ) i nacina zivota , uz neophodnu fizičku aktivnost koja pospešuje metabolizam kostiju.U ArtFiziu je dobro razvijen program za prevenciju osteoproze – OsteoGYM 1, kao program onih koji vec imaju uznapredovalu osteoporozu uz prelome kosti – OsteoGYM 2. Programi obuhvataju: prvi i kontrolni pregled specijaliste koji se bavi ovom oblašću, primenu ciljanih fizikalnih modaliteta, i program specijalnih vežbi. Program vezbi koji sprovode bolesnici se razlikuje u obe grupe u zavisnosti u kom stepenu je razvijena osteoporoza, sto odreduje lekar specijalista ove oblasti. Sve vezbe se vrše pod stalnim nadzorom diplomiranog fizioterapeuta i lekara specijaliste.

Osteoartroza ( degenerativne bolesti zglobova )

Bolest nastaje kao posledica degenerativnih promena na zglobnoj hrskavici. Najčesce se javlja na kolenu, kuku i šakama, ramenu i stopalima , a često može zahavatiti odjednom vise zglobova. Uzroci su mikrotraume, preterano opterećenje zgloba, bavljenje jednostranim sportom, gojaznost, nepravilno srastao prelom, deformitet, slabost mišića, a na drugoj strani, genetika, starost, nepravilna ishrana i smanjena fizička aktivnost.

Lečenje obuhvata primenu lekova i fizikalnu terapiju. Razlicitim fizikalnim procedurama smanjuju se bolovi, otoci i deformacije zglobova . Neophodna je primena kineziterapije kojom se povećava pokretljivost zgloba.U ArtFizui se sprovodi individualna kinezitretmna prema stanju i mogućnostima pacijenta. Kao izuzetan efikakasan tretman se pokazala primena hijaluronskih preparata ( vidi odeljak) i primena plazme obogacenom trombocitima ( Celular matrixa – vidi odeljak )

Degenerativne bolesti kičme

Degenerativne bolesti lumbalne i vratne kičme su najčešća stanja reumatskih bolesnika. Klinički se karakterišu bolom u ledjima koji se moze propagijaratai duz jedne ili obe noge , u vidu lumbošijalgije. Degenerativni proces intervertebralnih diskova vratne kičme se može manifestovati bolom i ukočenošću vratne kičme uz propagaciju smetnji duž ruku , ili smetnjama tipa glavobolja vrtoglavice , zujanja u usima …Lečenje ovakvih bolesnika je vrlo kompleksno i uključuje multudisciplinarni pristup, a vrlo često i specijaliste i stručnjake sličnih oblasti.U Artfizio postoji tim stručnjaka koji se posebno bavi ovom obalašću i lečenjem ovih bolesnika.

Bolovi u mišićima -fibromijalgija

To je poremećaj koji se manifestuje bolovima po celom telu. Pored bolovima u leđnim mišićima javlja se jutarnja ukočenost, glavobolje, depresija i umor, teškoće sa spavanjem, trnjenje u rukama i nogama, nemirne noge, osetljivost na zvuk, svetlo ili promenu temperature. Često se javlja udruženo sa drugom bolesti. Od fibrobimijalgije češće oboljevaju žene.Leči se terapijskom masažom, fizikalnim tretmanom protiv bola u bolnim zonama, uz fizikalne modaitete i kinezi-terapijskim vežbama koje su umereno aerobne i individulane.