OPIS

Elektroterapija predstavlja primenu razlicitih elektroprocedura koje se koriste kod neuroloških , ortopedskih,reumatoloških stanja. Primenjuje se i kod dece.

Princip delovanja svih elektroprocedura se zasniva na povećanju cirkulacije, time i smanjenju zapaljenja.Različitim postupcima elektroterapije blokira se prenos bolnih impulsa , što bolesnika oslobađa od bola.

Posle nekoliko tretmana kod bolesnika se smanjuje zapaljenje i bolesnik se oslobađa bola.

Vrste elektroprocedura :

  • Galvanska struja
  • Tens
  • Dijadinamičke struje
  • Interferetne struje
  • Visokofrekvetna struja