prp tretman za lecenje artroze

OPIS

Osteoartroze zglobova ( kolena, kukovi , ramena..) , povrede tetiva, ligamenata i mišića kao i hronični bolni sindromi koji su vezani za pomenuta tkiva često predstavljaju težak terapijski problem za pacijenta, kao i zdravstvene radnike u ortopediji i traumatologiji, fizikalnoj i sportskoj medicini. Ova stanja se cesto javljaju i rezultuju dugotrajnim odsustvima i umanjenjem radne i sportske sposobnosti. Ista stanja i povrede kod profesionalnih sportista dovode do produženih odsustvovanja sa posledičnim padom forme i ugrožavanjem karijere.

Platelet-rich plasma (PRP) sadrži različite faktore rasta i ima ogromne potencijale da utiče na poboljšano zarastanje povređenih zglobova, tetiva, ligamenata i mišića

U poslednjih nekoliko godina sprovedena su brojna ispitivanja mehanizama dejstva kao i standardizacija tehnika procesuiranja i doziranja PRP-a. Platelet-rich plasma stimuliše proliferaciju ćelija na mestu primene, pospešuje regeneraciju i obnavljanje hrksvice zgloba, kao i zarastanje povređenih tetiva, ligamenata i mišića i ubrzava rehabilitaciju i vraćanje na nivo aktivnosti pre povrede.

KOJE SU INDIKACIJE ZA PRIMENU PRP-A?

Broj indikacija se stalno povećava, sa početnom primenom i najboljim rezultatima kod hroničnih tendinopatija rezistentna na analgetike i fizikalnu terapiju, kao i na ostala brojna stanja:

Osteoartroze ( gonartroze , koksartroze , osteoartroza ramena i ostalih zglobova )

Hronične tendinopatije : tennis elbow, patelarni tendonitis, tendonitis Ahilove tetive

kod povreda ligamenta patele, tetive bicepsa (proksimalni i distalni pripoj), ruptura gastroknemiusa plantarnog fascitisa, ostecenja medijalnih i lateralnih kolateralnih ligamenata kolena nakon artroskopija: kolena (meniscektomije ili reparacije meniskusa, parcijalne lezije ACL-a, rekonstrukcije, hondralni defekti), ramena (stabilizacije i reparacije rotatora), skočnog zgloba.

Najbolji rezultati se postižu individualnim planiranjem primene PRP-a, nakon primene individualnim programom terapeutskih vežbi uz primenu kombinovanih fizikalnih modaliteta ukoliko su potrebni.

Danas je u brojnim centrima u rutinskoj praksi primena PRP-a (trombocitima obogaćene plazme Platelet-rich plasma), što je u stvari plazma procesuirana na takav način da zadržava visoku koncentraciju trombocita i faktora rasta.

KAKO DELUJE PRP?

Platelet-rich plasma pospešuje procese zarastanja na više načina. U trombocitima se nalaze faktori rasta koji dovode do reparatornih (obnavljajućih )odgovora tkiva, pozitivno utiču na produkciju kolagena i lokalnu vaskualrizaciju.

U PRP-u se nalaze faktori rasta, faktor rasta (PDGF-AA,BB, ili AB), insulinu sličan faktor rasta (IGFI i II), transformišući faktor rasta beta (TGF-b) epidermalni faktor rasta (EGF), vaskularni endotelni faktor rasta (VEGF), faktor rasta fibroblasta (FGF 1,2).

Tu su i koštani morfogenetski proteini (BMP, posebno BMP12 i BMP13) predstavljaju grupu supstanci koje mogu da deluju na takav način. Faktori rasta mogu biti lokalno proizvedeni od strane ćelija u oblasti povrede, tokom fiziološke reparacije, ili mogu da dospeju krvotokom.

Odavno su prepoznati kao modulatori rasta i razvoja ćelija, utiču na migraciju, replikaciju, sintezu matriksa, i transformaciju ćelija.

Postoje brojni dokazi da ovi faktori rasta pozitivno utiču na različite faze zarastanja ligamenata tetiva i mišića, kao da ubrzavaju zarastanje različitih rana koje zahvataju kožu i potkožna meka tkiva.

POSTOJE LI KOMPLIKACIJE I RIZICI KOD PRIMENE PRP PROCEDURE?

Platelet-rich plasma je derivat pune krvi pacijenta i nema imunobioloških prepreka u primeni niti rizika od transmisivnih bolesti. Za primenu PRP kontraindikacija je postojanje aktivnog tumora , dok ostalih kontraindikacija nema..Primena PRP ili Cellular amtrixa ( PRP i hijalorona ) ne dovodi do lokalnog ostecenja tkiva i posledičnih ruptura tetiva, ligamenata i mišića, za razliku od kortikosteroida gde se to može desiti.

POSTUPAK PRIMENE PRP METODA

U Artfiziu se metoda PRP vrši pod kontrolom ultrazvuka. Brojna istraživaja su pokazala da se primenom infiltracija pod kontrolom ultrazvuka obezbeđuje preciznija aplikacija. Od izuzetnog je značaja poštovanje principa sterilnog rada.

Zato se koriste posebni sterilno pakovani sistemi za uzimanje krvi i obradu u posebnim uređajima namenjenim za derivaciju PRP-a iz krvi pacijenta.

Najpre se određena količina krvi uzima iz vene na ruci. Potom se krv obrađuje, što traje par minuta, postupkom se dobija izdvojena PRP, u posebnom špricu, sistem obezbeđuje potpunu sterilnost rastvora u špricu.

Dobijena PRP se ubrizgava injekcijom u željenu regiju,a moguce je i PRP sjediniti sa hijaluronom u jednom špricu i tako aplikovati.

ZAŠTO JE PRP ATRAKTIVNA METODA ZA SPORTISTE?

PRP metoda je naročito popularna kod sportista. Sportisti su motivisani da se što pre vrate u vrhunsku takmičarsku formu i rado koriste jednostavne, brze i bezbedne metode kao što je PRP. Brojni vrhunski sportisti redovno koriste PRP tretmane nakon povreda ili bolnih stanja za brži povratak u top formu.

Posebno pošto je po sadašnjim propisima World Anti-Doping Agency (WADA) PRP dozvoljen metod i nije na listi doping sredstava.