1. O ovoj Politici privatnosti

U ovoj Politici privatnosti (u daljem tekstu „Politika“) objašnjeno je na koji način Karmela Filipović PR Specijalistička ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ARTFIZIO by dr Karmela, matični br. 65288966, sa sedištem u Novom Sadu, ulica Heroja Pinkija 61 (u daljem tekstu: „ARTFIZIO“) prikuplja vaše lične podatke, na koji način ih koristi i upravlja istim. Kompanija ARTFIZIO je posvećena zaštiti i poštovanju vaše privatnosti. Molimo vas da pažljivo pročitate ovu Politiku, kako biste saznali zašto i kako prikupljamo vaše podatke, i na koji način će biti upotrebljeni.

Što se tiče ličnih podataka koje prikupljamo, ARTFIZIO je „rukovalac podataka“, odnosno subjekat koji određuje svrhu i način na koji se obrađuju lični podaci.

Ukoliko želite da nas kontaktirate u vezi sa vašim ličnim podacima ili ovom Politikom, molimo da koristite ispod navedene kontakt podatke:

Poslovno ime: Karmela Filipović PR Specijalistička ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ARTFIZIO by dr Karmela

Adresa: Heroja Pinkija 61, Novi Sad

Odgovorno lice: Karmela Filipović

Broj telefona: 069/301-50-62

Ukoliko želite da nas kontaktirate putem E-mail-a kliknite OVDE.

 1. Kako i kada prikupljamo vaše lične podatke?

Prikupljamo vaše lične podatke kada je to relevantno za potrebe vas kao potrošača, ili za naše poslovanje (npr. pošaljete upit, kada popunite informativni formular u ordinaciji, kada se registrujete na sajtu ARTFIZIO, kada se pretplatite na naš bilten, kada popunjavate ankete za kupce ili nam date povratne informacije o našim uslugama, itd.).

Vaše lične informacije uglavnom dobijamo direktno od vas, popunite određeni formular, ili kada pošaljete upit (npr. putem Kontakt forme).

Više informacija o situacijama i okolnostima u kojima prikupljamo vaše lične podatke možete pronaći u odeljku Za šta koristimo vaše lične podatke? Zapamtite da su ovo samo informacije o potencijalnim načinima upotrebe vaših ličnih podataka, sa kojima se možete susresti prilikom posete našim robnim kućama i sajtovima, prilikom kupovine kod nas, odnosno prilikom korišćenja naših usluga. U svakom slučaju, dobićete jasne informacije o svrsi obrade vaših podataka, a u pojedinim slučajevima će nam dodatno biti potrebna vaša izričita saglasnost.

Nećemo koristiti vaše lične podatke u marketinške svrhe, osim ako nam ne kažete da je to u redu. Ukoliko želite da vam šaljemo pojedinosti o našim uslugama, ponudama i promocijama, molimo Vas da se prijavite na sajtu ARTFIZIO.

Sve vaše lične informacije tretiraju se kao poverljive, a ARTFIZIO i/ili naši pouzdani partneri ih čuvaju na adekvatan način (za više informacija pogledajte odeljak: Da li ARTFIZIO deli moje podatke sa trećim stranama? u nastavku).

 1. Koje podatke prikupljamo direktno od vas?

Uobičajene kategorije podataka koje prikupljamo od ARTFIZIO kupaca su: ime i prezime, mail adresa, datum rođenja, pol, ili druge informacije koje navodite prilikom popunjavanja formulara, odnosno plaćanja u ARTFIZIO ordinaciji, ili kada komunicirate sa nama putem telefona ili e-pošte; vaše prethodne posete ARTFIZIO ordinaciji, i ostale informacije koje ste odlučili da podelite sa nama na dobrovoljnoj osnovi.

 1. Koja prava na privatnost imate?

Imajte na umu da u svakom trenutku imate pravo da od ordinacije ARTFIZIO zatražite:

 • da vam omogućimo pristup vašim ličnim podacima

Možete da pitate ordinaciju ARTFIZIO za koje svrhe se koriste podaci koji se ticu vas, kao i da pristupite takvim ličnim podacima. Pored toga, imate pravo i da znate svrhu obrade, kategorije vaših ličnih podataka koje cuvamo, trece strane ili kategorije trecih strana sa kojima se vaši lični podaci dele, period tokom kog zadržavamo podatke, kao i naš izvor podataka koje nismo prikupili direktno od vas.

 • da vam damo kopiju ličnih podataka koje čuvamo

Možete nas kontaktirati ukoliko želite kopiju pojedinih, ili svih ličnih podataka koje imamo o vama.

 • da zahtevate ispravku pogrešno unetih podataka

Želimo da se uverimo da su vaši lični podaci tačni i ažurirani. Možete nas zamoliti da ispravimo ili uklonimo podatke koje smatrate netačnim ili zastarelim.

 • da zatražite brisanje vaših ličnih podataka

Možete nas zamoliti da prekinemo obradu, ili cak, da obrišemo lične podatke o vama koje posedujemo. Ukoliko su vaše lišne informacije neophodne za izvršenje odredenih ugovornih obaveza ordinacije ARTFIZIO prema vama, ARTFIZIO možda ne bude u stanju da izvrši takve ugovorne obaveze. Isto tako, ukoliko su vaši lični podaci potrebni kako bi se ARTFIZIO pridržavala odredenih zakonskih obaveza (npr. poreski propisi), vaš zahtev se ne može rešiti.

 • da ograničite pristup vašim podacima nama i/ili trećim stranama, na odredenim procesima, ili u potpunosti

Ukoliko ste osporili tačnost vaših podataka, ili nam više nisu potrebni lični podaci za svrhu obrade, ali ih vi zahtevate radi uspostavljanja, sprovodenja ili odbrane pravnih potraživanja, ili ste se protivili obradi po osnovu razloga koje ARTFIZIO smatra legitimnim, imate pravo da zatražite ogranicenje obrade vaših ličnih podataka.

 • da podnesete prigovor na nacin na koji rukujemo vašim podacima

Zapamtite da imate pravo na prigovor na obradu vaših ličnih podataka koja se zasniva na zakonskim osnovama koje ARTFIZIO smatra legitimnim. Uz to, imate pravo i da u bilo kom trenutku uputite prigovor na obradu vaših ličnih podataka u cilju direktnog marketinga, koja ukljucuje profilisanje u meri u kojoj je povezano sa takvim direktnim marketingom.

 • da zahtevate prebacivanje podataka drugom rukovaocu podataka (pravo na prenosivost podataka)

Ukoliko se obrada zasniva na vašoj saglasnosti ili se vrši automatizovanim sredstvima, imate pravo da tražite od ordinacije ARTFIZIO da prenese vaše podatke drugom rukovaocu.

Za ostvarivanje napred navedenih prava, molimo upotrebite kontakt podatke ordinacije ARTFIZIO navedene u odeljku O ovoj Politici privatnosti. Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji prikupljamo ili koristimo vaše lične informacije, uvek imate pravo da podnesete zvaničnu žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

 1. Gde se vaši lični podaci čuvaju?

Lične podatke koje prikupimo o vama čuvamo u bezbednim okruženjima. Vaše lične informacije su zaštićene od neovlašćenog pristupa, otkrivanja, upotrebe, izmene ili uništavanja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca.

Određeni podaci se i dalje čuvaju u papirnom obliku, ali imamo tendenciju da digitalizujemo sve lične podatke koje obradimo. Obrađeni podaci se skladište u ARTFIZIO prostorijama i IT sistemima, ali ponekad čuvamo podatke na serverima naših pouzdanih provajdera.

 1. Da li ARTFIZIO deli moje podatke sa trećim licima?

Ordinaciji ARTFIZIO je zaštita vaše privatnosti veoma važna, stoga nikada nećemo deliti vaše lične podatke sa trećim licem za svrhe koje nisu opisane u ovoj Politici.

Možemo dati vaše lične podatke našim pouzdanim partnerima, a koji održavaju naše IT sisteme ili koji vam pružaju usluge u ime ordinacije ARTFIZIO. Na primer, za marketinške, finansijske ili reklamne svrhe, radi obrade plaćanja, isporuke, ili radi obezbeđenja ostalih usluga koje pružamo u robnoj kući ili van nje. Ovi pružaoci usluga su, međutim, prema relevantnim sporazumima, u obavezi da koriste podatke koji su im povereni isključivo u skladu s našim smernicama, i strogo za svrhu koju smo naveli. Takođe ih obavezujemo da adekvatno zaštite vaše podatke i da ih drže u tajnosti.

 1. Koliko dugo ARTFIZIO čuva vaše lične podatke

ARTFIZIO neće čuvati vaše lične podatke duže nego što su vaši lični podaci neophodni radi ispunjenja specifične namene. Više informacija o periodima zadržavanja za određene tipove podataka možete naći u odeljku Za šta koristimo vaše lične podatke?

 1. Za šta koristimo vaše lične podatke?

Vaše lične podatke koristimo na različite načine, uglavnom za izvršavanje naših zakonskih obaveza prema vama, ali ponekad ih koristimo i za poboljšanje iskustva pacijenata, za direktan marketing, ili iz bezbednosnih razloga. Molimo kliknite na određeni naslov u nastavku teksta, kako biste saznali više o svrsi i pravnom osnovu za prikupljanje podataka.

8.1

ARTFIZIO sajt

Neki anonimni paketi podataka mogu se prikupljati i prilikom posete ARTFIZIO sajtu. Ovi podaci će se obrađivati za statističke i analitičke svrhe.

8.2 Kolačići

Da bismo održavali sajt i obezbedili funkcionalnost kakvu očekujete, ARTFIZIO koristi tehnologiju koja je opštepoznata pod nazivom „kolačići“. Kolačići su male datoteke koje šaljemo na vaš računar i kojima kasnije možemo pristupiti. Oni mogu biti privremeni ili trajni i koriste, na primer, JavaScript ili Flash tehnologiju. Zahvaljujući kolačićima sa našeg sajta, možete pretraživati bez poteškoća, i možete videti rezultate koji su relevantni za vas. Kolačići nam pokazuju šta interesuje vas i druge posetioce našeg sajta, što nam pomaže da poboljšamo njegovu upotrebu za sve.

Najznačajniji kolačići koje koristimo su:

 • Strogo neophodni kolačići. Neophodni su kako bi se osiguralo da sajt funkcioniše efikasno iz tehničke perspektive.
 • Kolačići funkcionalnosti. Pomažu da unapredimo vaše iskustvo tako što pamte vaše izbore.
 • Kolačići za praćenje aktivnosti. Oni prikupljaju informacije o načinu na koji koristite našu internet stranicu i saznaju kakav nam je učinak.
 • Ciljajući kolačići. Ovi kolačići se koriste kako bi omogućili ordinaciji ARTFIZIO da postavlja reklame na druge sajtove koje kupac posećuje, ili da se izbegne plasiranje reklama za kupca koji već poznaje ordinaciju ARTFIZIO. Molimo konsultujte lokalni tim za digitalna pitanja/marketing za više informacija o tome kako se ovi kolačići koriste.
 • Dodatni programi za društvene mreže. Ovi kolačići se koriste za povezivanje naših korisnika sa našim kanalima na društvenim mrežama. Nakon toga, informacije koje obezbeđuju kolačići mogu se koristiti na različite načine. Molimo vas da se povežete sa lokalnim timom kako biste identifikovali poslovni slučaj, odnosno identifikovali potrebe za usklađivanjem sa Opštom regulativom o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR).

Kolačićima koji se čuvaju na vašem računaru možemo pristupiti kada posetite naš sajt ili otvorite e-poštu koju šaljemo. Ako želite da obrišete kolačiće koji su već na vašem računaru, pogledajte uputstva u svom pretraživaču klikom na „Pomoć“ u meniju datog pretraživača.

Obrađujemo kolačiće isključivo uz vašu saglasnost. Da biste povukli saglasnost, ili pristali na upotrebu kolačića, podesite odgovarajuća podešavanja u vašem pretraživaču. Međutim, neke od funkcija našeg sajta možda neće funkcionisati bez kolačića. Kada zatražimo saglasnost, mi ćemo predstaviti svrhu za koju će se ove vrste informacija o vama obrađivati, i informisaćemo vas o vašim pravima. Više informacija o kolačićima možete pronaći ovde.

8.3 Ostali sajtovi

ARTFIZIO sajt može sadržati linkove ka, i od sajtova trećih lica. Ova Politika se primenjuje samo na ovaj sajt, tako da, kada se povežete sa drugim sajtovima, trebalo bi da pročitate politike privatnosti na datim sajtovima.

8.4 Marketing

Ordinacija ARTFIZIO bi želela da vam šalje informacije o našim proizvodima i uslugama za koje biste mogli da budete zainteresovani. Međutim, dozvoljeno nam je da vam šaljemo takav marketinški materijal samo ukoliko se vi za to odlučite. Imajte na umu da, čak i ukoliko ste dali saglasnost da primate naše marketinške poruke, možete jednostavno da se odjavite u nekom kasnijem trenutku.

Imate pravo da nas sprečite, u bilo kom trenutku, da vas kontaktiramo u marketinške svrhe. Ukoliko više ne želite da budete kontaktirani u marketinške svrhe, kliknite na dugme za odjavu na kraju naše marketinške poruke (imejl/bilten).

8.5 Video nadzor (CCTV)

ARTFIZIO koristi CCTV video nadzor za potrebe bezbednosti, i radi otkrivanja i praćenja kriminala. Čuvamo informacije prikupljene putem CCTV-ja u vremenskom periodu koji nam omogućava da pomognemo regulatornim telima i organima za sprovođenje zakona. Ove informacije se čuvaju u bezbednom okruženju i pristup je ograničen samo na kvalifikovano osoblje obezbeđenja.

Ne nadgledamo mesta na kojima bi to moglo dovesti do kršenja vaše privatnosti (npr. toaleti). Uz to, ne koristimo zabeležene slike za bilo koju drugu svrhu i ne vršimo dodatne analize na istim. Pristup zapisima se odobrava samo malom broju naših pouzdanih radnika, i oni se ne dele ni sa kim, osim sa nadležnim organima, kao dokazi za potrebe pravnih postupaka. Ograničili smo vreme skladištenja snimaka na 30 dana, i nakon ovog vremena, oni se automatski prepisuju, bez mogućnosti reprodukcije.

8.6 Učešće u procesu selekcije i zapošljavanja u ordinaciji ARTFIZIO

Prihvatanjem vaše prijave kao dela procesa selekcije i zapošljavanja u ordinaciji ARTFIZIO, zamolićemo vas za neke informacije o vama, kako bismo mogli da evaluiramo vašu prijavu. Učestvovanje u ovoj fazi procesa selekcije i zapošljavanja je, naravno, potpuno dobrovoljno i ukoliko ne pristajete na to, pozvaćemo vas na sastanak. Kao deo procesa selekcije i zapošljavanja, vaši lični podaci mogu biti dostupni subjektima koji nam pružaju usluge, na način opisan u odeljku „Da li ARTFIZIO deli moje podatke sa trećim stranama?“ To su pretežno provajderi IT sistema putem kojih se vrši postupak selekcije i zapošljavanja, kao deo podrške i održavanja ovih sistema, takođe izvan EEP. Vaše podatke, ukoliko nam date saglasnost, ćemo čuvati tokom perioda od 2 godine.

8.7 Radionice, takmičenja, lutrije

Od učesnika u takvim događajima možemo zatražiti neke lične podatke, kako bismo efikasno sproveli same događaje, i ispunili obaveze koje zakon nalaže, kao što je, na primer, dodela nagrada. Kada od vas zatražimo lične podatke, informisaćemo vas o svrsi obrade ovih podataka i vašim pravima. Podaci prikupljeni za potrebe ovih događaja najčešće se čuvaju do završetka događaja, izuzev u slučajevima kada će biti neophodno čuvati ih u skladu sa merodavnim pravom (npr. informacije o dodeljenim nagradama). Kada organizujemo takve događaje, često koristimo pomoć eksternih ordinacija, kako je opisano u odeljku „Da li ARTFIZIO deli moje podatke sa trećim stranama?“ U ovom slučaju, to će biti, na primer, agencije specijalizovane za organizaciju takvih događaja ili koorganizatori događaja.

 1. Stupanje na snagu i izmene Politike privatnosti

Ova Politika stupa na snagu dana 1. juna 2020. godine.

Politika privatnosti će biti predmet redovnih revizija, a svaku ažuriranu verziju ćemo postaviti na ovu internet stranicu.