OPIS

Sportske povrede, prelomi, uganuća, stanje posle ugradnje proteza

Za stanja posle preloma, operacije kuka, ramena ili drugih ortopedskih operacija, uganuća zglobova, sportskih povreda i prateće metaboličke promene, zadužena je fizikalna medicina.

Fizikalna terapija često omogućava da se izbegnu operacije i invazivne hirurške dijagnostičke metode. To je naročito važno za one pacijente koji zbog drugih bolesti ili godina nije moguće operisati.

Od presudnog značaja je da se sa fizikalnom terapijom počne odmah po ulasku u ovakva stanja jer će tada ona biti efikasnija i najkraće trajati.

Stanje posle preloma u toku imobilizacije i posle skidanja imobilizacije -gipsa

Za vreme imobilizacije, se vrši mobilizacija u imobilizaciji, koja se postiže kineziterapijom izometričkim vežbama i aktiviranjem svih imobilisanih mišića. Aktivnim vežbama se poboljšava vaskularizacija i sprečava brza atrofija mišića. Počinje odmah nakon postavljanja imobilizacije, istog dana. Imobilizacija obezbeđuje dobro zarastanje ali smanjuje vaskularizaciju i metabolizam svih tkiva, dok mišićno tkivo brzo atrofiše i slabi. Kod povreda dolazi do brze atrofije mišića,te je potrebno koristiti elektromiostimulaciju tj. kompjutersko jačanje mišića kroz otvore na gipsu.

Zarastanje preloma se stimuliše magnetoterapijom i elektroterapijom, a bolovi se smanjuju sa laseroterapijom.

Posle zarastanja preloma koji traju od 3 do 8 nedelja, mišići su uvek atrofirali, tkiva imaju distrofične promene, a krvni sudovi su pretrpeli dugotrajnu slabu cirkulaciju.Odmah posle skidanja gipsom primenjuje se sa krio-terapija. Elektroterapija – koriste se IFS (niskofrekventne naizmenične struje) koje smanjuju otok i pospešuju brzu regeneraciju tkiva, a i smanjuju bol. Laser takođe deluje na vaskularizaciju tkiva koje je bilo pritisnuto gipsanom imobilizacijom. Kreće se sa vežbama kada i koliko lekar propiše.

Stanje posle ugradnje endo-proteze (veštački kuk, cementna ili bezcementna proteza)

Operacija kuka vrši se kada dođe do značjnog oštećenja zgloba zbog degenerativnih promena, ili kada se slomi vrat butne kosti usled pada ili kao posledica oboljenja osteoporoza.

Ugradnja proteze podrazumeva hiruršku intervenciju, kojom se glava, a često sa vratom butne kosti seče i zamenjuje sa cementnim ili metalnim elementom.

Važno je da se sa rehabilitacijom krene što pre, po mogućstvu, odmah posle operacije. Pod nadzorom i uz pomoć terapeuta, prvog dana pacijent radi vežbe u krevetu, a već drugog dana može da stoji pored kreveta. Po izlasku iz bolnice, preporučuje se da pacijent nastavi rehabilitaciju u specijalizovanoj banji. Rehabilitacija se može obaviti i u kućnim uslovima ili ordinaciji. Ona podrazumeva, pre svega, kinezi-terapiju, a po potrebi i druge vrste fizikalne terapije (elektro, laser, magnet).

Kada se pacijent blagovremeno vežbama pripremi za hiruršku intervenciju zamene kuka, post operativna rehabilitacija je mnogo efikasnija i kraće traje.

Stanje posle uganuća zgloba sa ili bez rupture ligamenata

Posle padova često dolazi do uganuća zglobova nogu. Nakon povreda može doći i do uganuća zglobova na rukama.U težim slučajevima se dešava i delimično ili čak potpuno cepanje ligamenta.

Zavisno od težine uganuća, najčešće se zglob imobiliše longetom 2 do 4 nedelje i odmah se primenjuje fizikalna terapija. Fizikalna terapija za ova stanja uključuje azlicite fiziklane procedure. U fizikalnu terapiju dodaju se i posebni programi za brže zarastanje ligamenta, njegovu elastičnost. Za brže zarastanje ligamenta primenjuju se i lekovi uz utrazvuka. U nasoj ordinaciji je moguće davanja za meka tkiva.

Slomljeni kuk ili rameni zglob kod starijih pacijenata koje nije moguće operisati

Postoje pacijenti koji su slomili kuk ili rame, a koji ne mogu biti operisani. Najčešće je to zbog rizika od uvođenja u anesteziju, ali razlog može biti i neko drugo oboljenje.

Obično se misli da se ovim osobama ne može mnogo pomoći, zbog nepoznavanja mogućnosti koje nudi fizikalna medicina. Ovakva praksa je i relativno retka u Srbiji, obzirom da se najčešće radi o pacijentima u odmaklim godinama.

Fizikalna terapija, pre svega odgovarajućim vežbama, kod ovakvih pacijenata može omogućiti formiranje takozvanog pseudo-zgloba, kojim se premošćuje smanjena funkcija oštećenog zgloba. Kvalitet života ovih pacijenata se značajno uvećava usled povećanja njihove mobilnosti i mogućnosti da sami obavljaju dnevne aktivnosti i samostalno se kreću. Ovakvo stanje mora se održavati redovnim vežbama (kinezi-terapija).

Jak otok i bol posle povrede (sudek)

Nastaje kao komplikacija kod različitih povreda, preloma, uganuća, opekotina, smrzotina, posle neadekvatne repoziciji slomljene kosti, neadekvatne imobilizacije posle preloma i sl. Najčešće je to oboljenje koje se naziva sudek (lat. Morbus Sudeck). Poremećajem lokalne cirkulacije, patološkim procesom zahvaćeno je osim kostiju i ostalo tkivo, koža, podkožica, mišići i tetive.

Fizikalna terapija kombinuje u lečenju: laser sa programom za sudek, interferentne struje sa programom za upalu mekog tkiva, magnet sa programom za biostimulaciju mekog tkiva i krio-masažu.

Jak bol u peti (“petni trn“)

Petni trn nastaje pri dugotrajnoj iritaciji tetive na isturenom delu tabana – peti. Obrazuje se kalcifikat koji bode meko tkivo pri oslanjanju na petu. Najčešće se javlja kod onih koji stoje, puno hodaju, kod gojaznih, pa i kod sportista.

Leči se primenom SHOCKWAVE TERAPIJE

Bolno i ukočeno rame (“smrznuto rame“)

Degenerativna promena zgloba, burzitisi, upala i oštecenja tetiva ramena – rotatorne manžetne ( Rotator cuff), kalcifikati, i drugi uzroci kdovode do velikog bola i ograničene pokretljivosti ramena

Lečenjem se smanjenje bol, sprečavaju komplikacija izazvanih neaktivnošću mišića rameno-lopatičnog pojasa i ramenog zgloba, povećanju pokretljivosti i funkcionalne aktivnosti ruke. Leči se primenom jakih ultrazvučnih talasa, laserskom terapijom sa programom za kalcifikat i TENS terapijom protiv bola.

Sportske povrede

Sportisti svih uzrasta, rekreativci i profesionalci često se povređuju u toku bavljenja sportom.

Tipična stanja koja na koja nailazimo u praksi su: uganut zglob, iščašen zglob, “teniski lakat”, kontuzije, oštećenja ligamenata, zadebljanje ili delimična ruptura Ahilove tetive, rupture mišića, hematomi i drugo.

Sportske povrede se brzo i lako leče primenom fizikalne terapije.

Razni oblici elektro, lasero, magnetne,ultrazvučne terapije i Shockwave terapije deluju na ubrzanu revitalizaciju oštećenih tkiva, skraćuju vreme invaliditeta i omogućavaju da se osoba – bilo sportista ili rekreativac što pre vrati fizičkim aktivnostima, potpuno oporavljena.

Uz odgovarajuće indvidualizovane vežbe po završenoj fizikalnoj terapiji, efekat je brži i sigurniji.