Master fizioterapeut Nikola Bondžić
Master fizioterapeut Nikola BondžićGlavni fizioterapeut
Rođen 1995. godine u Novom Pazaru. Osnovnu školu pohađao u periodu 2002-2010 koju završava kao nosilac diplome ,, Vuk Stefanović Karadžić. Srednju medicinsku školu na smeru fizioterapeutski tehničar upisuje 2010. godine u Kraljevu koju završava 2014. Godine nakon čega upisuje medicinsku rehabilitaciju na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Autor je I koautor nekoliko studentskih naučnoistraživačkih radova iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije, a tokom studija aktivno je učestvovao na studentskim kongresima u zemlji I inostranstvu kao deo organizacionog odbora Naučne sekcije Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Nakon završenih osnovnih akademskih studija upisuje Master studije medicinske rehabilitacije koje završava 2021. godine. Radno iskustvo započinje 2018. godine u ordinaciji Artfizio. Tokom 2020. godine završio kurs Easyflossing tehnike, a 2021. Godine postaje licencirani ISST SCHROTH terapeut specijalizovan za rehabilitaciju deformiteta kičmenog stuba.
Diplomirani fizioterapeut Milica Radonjić
Diplomirani fizioterapeut Milica RadonjićFizioterapeut
Rođena 1993. godine u Bačkoj Topoli.
Diplomirala 2016.godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu iz oblasti medicinske rehabilitacije-diplomski rad je pisala na temu povrede prednjih ukrštenih ligamenta. Student master studija iz oblasti medicinske rehabilitacije.
Od 2021. fizioterapeut ženskih košarkaških selekcija Srbije.
Autor je i koautor više naučno-istraživačkih radova iz oblasti ortopedije, koji su izlagani na kongresima biomedicinskih nauka.
Bivša reprezentativka Srbije i Crne Gore u košarci.
Diplomirani fizioterapeut Branka Mrkšić
Diplomirani fizioterapeut Branka MrkšićZamenik glavnog fizioterapeuta
Rođena 05.11.1995. godine u Novom Sadu. Godine 2002. u osnovnoj školi ,, Đura Jakšić”u Čurugu započinje osnovno obrazovanje da bi isto završila 2010. Godine kao nosilac diplome ,, Vuk Stefanović Karadžić”. Iste, 2010. Godine upisuje srednju medicinsku školu u Zrenjaninu koju završava 2014. godine sa odličnim uspehom I upisuje osnovne akademske studije medicinske rehabilitacije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Autor je I koautor naučno-istrađivačkih radova iz oblasti reumatologije koji su izlagani na studentskim kongresima. Godine 2018. Stiče zvanje diplomirani fizioterapeut.
Diplomirani fizioterapeut Ivana Ivić
Diplomirani fizioterapeut Ivana IvićFizioterapeut
Rođena 1991. godine u Novom Sadu. Osnovnu školu je završila kao nosilac Vukove diplome i učenik generacije. Godine 2006. upisuje srednju medicinsku školu “7 April” smer fizioterapeutski tehnicar. Školovanje nastavlja na Medicinskom fakultetu odsek Medicinske rehabilitacije koji završava 2015. godine diplomskim radom na temu “ Rehabilitacija pacijenata nakon artroplastike kuka”. Član je upravnog odbora Udruženja za prevenciju i terapiju hroničnog bola.
Dipl. fizioterapeut Miroslav Ušjak
Dipl. fizioterapeut Miroslav UšjakFizioterapeut
Rođen 04. 03. 1996. godine u Novom Sadu. Osnonu školu „Braća Novakov“ u Silbašu završava 2011. godine sa odličnim uspehom, nakon čega upisuje, a 2015. godine sa odličnim uspehom završava gimnaziju „ Jan Kolar“ u Bačkom Petrovcu“. Iste godine upisuje Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu – smer medicinska rehabilitacija, nakon čega, 2019. godine stiče zvanje diplomirani fizioterapeut. Autor je naučnog rada „Narušenost kvaliteta života kod pacijenata sa moždanim udaromu ranoj subakutnoj fazi“. Pripravnički staž obavio na Klinici za medicinsku rehabilitaciju KCV, nakon čega upisuje Master studije medicinske rehabilitacije. Godine 2021. postaje licencirani ISST SCHROTH terapeut za rehabilitaciju deformiteta kičmenog stuba.
Fizioterapeutski tehničar Milan Nedimović
Fizioterapeutski tehničar Milan NedimovićFizioterapeut
Rođen 1987. godine u Sremskoj Mitrovici gde je i završio srednju medicinsku školu “Draginja Nikšić”. Pripravnički staž obavljao u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju “Termal”, Banja Vrdnik. Godine 2008. u toj ustanovi zasniva prvi radni odnos.
Tokom radnog staža učestvovao je na brojnim seminarima i kontinuiranim stručnim edukacijama, a 2018. godine stiče diplomu sertifikovanog Mulligan terapeuta. U ordinaciji Art Fizio je od njenog osnivanja do danas.
Medicinska sestra Dominik Markez
Medicinska sestra Dominik Markez
Administratorka Nevenka Obradović
Administratorka Nevenka Obradović