ArtFizio Novi Sad Fototerapjia

Infracrveni zraci su zraci koji zauzimaju raspon od 760 nm do 1 mm u elektromagnetnom spektru i nalaze se između vidljivih crvenih zraka i mikrotalasa. Svako telo sa temperaturom iznad apsolutne nule emituju infracrvene zrake. Infracrveni zraci delom se odbijaju, a delom penetriraju (prolaze) kroz kožu. Zraci koji penetriraju kroz kožu se prelamaju i rasipaju u tkivima i na kraju se apsorbuju.

Oni izazivaju toplotu u tkivima, a to je u stvari površinska toplota jer sami infracrveni zraci ne dopiru duboko u tkivo.

Efekti infracrvenih zraka su: smanjivanje bola (analgezija); ubrzana regeneraciju i zarašćivanje tkiva; poboljšavanje ishrane tkiva i kože; poboljšavanje vaskularizacije...

Primenjuju se uglavnom kao uvod i dopuna za druge modalitete fizikalne terapije (pre elektroterapije, kineziterapije, magnetoterapije..)

Gde se nalazimo?

Pitajte Lekara

Unesite svoje ime.
Unesite svoje prezime.
Unesite kontakt tel. broj.
Izaberite kome ide upit.

Copyright 2017 ArtFizio

Povratak na vrh