O Nama

ArtFizio Novi Sad fizijatar ordinacija

Specijalističku ordinaciju ArtFizio sačinjava tim stručnjaka oblasti fizikalne i rehabiltacije i reumatologije. Konsultanti lekari specijalisti Doc. dr Karmela Filipović, Mr dr Marija Vasin, Doc. dr Čila Demeši-Drljan i Doc. dr Aleksandar Knezević sa višegodišnjim prethodnim stručnim i naučnim iskustvom oblašću kojom se bave postaviće dijagnozu vaše bolesti i omogućiće vam najefikasnji tretman lečenja.

Nas od drugih, izdvaja timski rad, koji se ostvaraju između lekara specijalista, terapeuta, psihologa i savetnika za ishranu. Po prvi put na teritoriji Novog Sada i Vojvodine je napravljen ovakav pristup pacijentu. Multidisciplinarni pristup imaju brojni rehabiltacioni centri u Evropskim zemljama i pokazao se kao najefiksaniji. Savremene tehnologije (Laser visokog intenziteta – Hilti; Shockwave –AWTi ostale..), kao i iz oblasti fizikalne medicine, sportske medicine i rehabilitacije, kao i najnovije metode rada sa pacijentima biće dostupne u okviru ArtFizia i pomoći će nam da zajedno efikasno rešimo probleme nastale kao posledica nekih bolesti ili povreda.

Pitajte Lekara

Unesite svoje ime.
Unesite svoje prezime.
Unesite kontakt tel. broj.
Izaberite kome ide upit.

Gde se nalazimo?

ArtFizio, Cara Dušana 45, Novi Sad

Copyright 2017 ArtFizio

Povratak na vrh