OPIS

Proprioceptivna neuromuskulatorna facilitacija (PNF) je koncept lečenja čija je osnovna filozofija da svaki čovek, uključujući i one sa invaliditetom, ima neiskorišćen postojeći potencijal.

Proprioceptivno – nešto što ima veze sa senzornim receptorima koji daju informacije o pokretu i poziciji tela
Neuromuskularno – uključuje nerve i mišiće
Facilitacija – olakšavanje nečega

FILOZOFIJA

Integrisan pristup: Svaki tretman je orijentisan CELOM ljudskom biću,a ne samo specifičnom problemu ili segmentu tela (primer. Ukoliko se javi osoba sa bolom u donjem delu leđa,tretman se ne bazira samo na tu regiju koja je bolna, već na celo telo i na sve ono što je mogući uzrok tog problema).
Mobilisanje rezervi: Terapeut uvek pokušava da izvuče najviše od svakog pacijenta.

Pozitivan pristup: Uvek pozitivan pristup, koristi se ono što pacijent može da uradi,na fizičkom i psihičkom nivou. Nikada se ne izaziva bol.

Najviši nivo funkcije: Glavni cilj svakog tretmana jeste da se pomogne pacijentu da ostvari svoj najviši nivo funkcije.

Motorno učenje i motorna kontrola: Ovo uključuje tretman na nivou telesnih struktura, nivou aktivnosti i nivou participacije.

CILJEVI TRETMANA

Fizioterapeut i pacijent zajedno određuju i usaglašavaju se oko postavljanja ciljeva.

Cilj je da se postigne najviši stepen participacije koji pacijent želi da postigne i koji je realistično moguć za ispuniti.

Tokom celog tretmana fizioterapeut je uz pacijenta, gde mu daje specifične vežbe, koriguje ga tokom vežbanja, olakšava mu određenu vežbu ili je po potrebi otežava, promenom položaja tela ili davanjem manuelnog otpora.