OPIS

Ukoliko patite od hroničnog bola ili bolova koji vas ometaju u svakodnevnom funkcionisanju,operacija i ostale invazivne metode nisu vaša jedina opcija.
Šta većina ne zna jeste da bol često potiče iz mišića i da uzrok bola može da bude daleko od mesta gde se nelagodnost zapravo oseća (trigger tačke).
Trigger tačke su posledica disfunkcije mišića,neadekvatne posture,a pored toga,njihovo prisustvo je povezano, između ostalog i sa faktorima poput preopterećenja ili traumatski prekomernim istezanjima mišića.

Pored ”razbijanja” miofascijalnih trigger tačaka koje su uzrok bola, fizioterapeut radi i na kompletnoj analizi posture,istezanju skraćenih mišića,jačanju oslabljenih mišića,ergonomskoj edukaciji pacijenta i edukaciji pacijenta specifičnim vežbama koje će raditi samostalno nakon završetka tretmana.