ArtFizio Novi Sad Ultrazvučna terapija

Zvuk je longitudinalno treperenje čestica materije i prostire se kroz elastične sredine – gasove, tečnosti i čvrsta tela.Za terapiju se koristi ultrazvuk preko 20000 Hz.

Primena ultrazvuka u terapijske svrhe se koristi sa najvećim uspehom kod povreda mišićnih tetiva i ligamenata kao i kod lečenja keloida i ožiljaka kao i u bolnim stanjima kičme, tetiva i nerava.

prednost ultrazvuka u odnosu na ostale vrste fizikalne terapije je u tome što prodire dublje u tkiva i najviše se absorbuje u ligamentima i tetivama (strukture sa visokim sadržajem kolagena).

Efekti terapijskog ultrazvuka

  • Deluje analgetički (smanjuje bol),

  • Pospešuje regeneraciju tkiva i smanjuje mišićni spazam.

  • Izaziva reapsorbciju otoka i povećava lokalnu cirkulaciju krvi.

  • Ubrzava zarastanje zapaljenja i pospešuje zarašćivanje tetiva i mišića posle povreda.

  • Ultrazvuk stimuliše osteogenezu kosti posle preloma, i za to se koristi u veoma malim dozama.

Ultrasonoforeza lekova – je postupak unošenja lekova putem ultrazvuka u organizam. Ultrazvuk povećava propustljivost kože i ubrzava kretanje čestica lekova. Najčešće koristimo anestetike, steroidne antiinflamatorne lekove i nesteroidne antiinflamatorne lekove.

Ultrazvuk mišićnoskletnog sistema ima značajnu primenu u dijagnostici bolesti mišića, tetiva , ligamenata i ostalog tkiva mekog sistema (vidi odeljak dijagnostika).

Gde se nalazimo?

Pitajte Lekara

Unesite svoje ime.
Unesite svoje prezime.
Unesite kontakt tel. broj.
Izaberite kome ide upit.

Copyright 2017 ArtFizio

Povratak na vrh