ArtFizio Novi Sad Terapija Bola

Hronični bol traje mesecima ili godinama, nema odbrambenu ulogu i remeti životne i radne aktivnosti. Drastično narušava kvalitet života. On nije simptom, već samostalno oboljenje. Ako je akutni bol najveći prijatelj, hronični bol je najveći čovekov neprijatelj.

Hronični bolovi potiču iz različitih delova tela i organskih sistema:

 1. glavobolje

 2. bolovi u licu

 3. bolovi u vratu, bolovi u leđima

 4. neuralgije

 5. kompresivne neuropatije

 6. bolovi kod povreda i oboljenja perifernih nerava

 7. bolovi kod povreda i oboljenja mozga i kičmene moždine

 8. bolovi u mišićima

 9. bolovi u kostima i zglobovima

 10. bolovi kod malignih oboljenja

Hronični bolovi su uporni i po pravilu teški za lečenje, zbog čega zahtevaju posebno edukovane lekare, specijaliste za bol. U svim zapadnim i većini razvijenijih istočnih zemalja, postoje klinike za bol, specijalizovane ustanove za dijagnostiku i lečenje hroničnih bolnih stanja. U ArtFiziu se sprovodi Najsavremeniji pristup lečenja bola različitog porekla koji se danas samo primenjuje u Evropskim centrima za tretman bola i koji se zasniva na :

 1. Detaljnom kliničkom pregledu lekara specijaliste koji se isključivo bavi ovom problematikom i

 2. Savremenom multimodalnom terapijom bola koja uključuje:

 1. Najsavremeniju medikamentoznu terapija

 2. Psihoterapiju ( individulan rad sa psihologom , u trajanju od sat vremena)

 3. Najprestižnije fizikalne modalitete (SWT, HIL, uz pojedinačne fizikalne modalitete,..), kao i moguću primenu alternativnih agenasa ( punktura bolnih tačaka mišićnoskeletnog sitema )

 4. Individulalne terapeutske vežbe pod rukovodstvom diplomiranog fizioterapeuta, uz stani lekarski nadzor ( u trajanju od 30 min )

 5. Ergonomoska edukacija

Gde se nalazimo?

Pitajte Lekara

Unesite svoje ime.
Unesite svoje prezime.
Unesite kontakt tel. broj.
Izaberite kome ide upit.

Copyright 2017 ArtFizio

Povratak na vrh