ArtFizio Novi Sad Pomoć psihologa u lečenju bola

Bol je jedan od najčešćih razloga zašto se ljudi obraćaju lekarima. Skloni smo da bol doživljavamo isključivo kao fizičku senzaciju, što nije ni tačno ni opravdano iz više razloga:

  • bol je vrlo kompleksan
  • sastoji se od biološke, psihološke i emocionalne komponente
  • um i telo su dva aspekta iste celine

Terapija bola zahteva multidisciplinarni pristup i timski rad. Jedan od članova tima je psiholog.

Kako psiholog može da pomogne u terapiji bola?

Pomaže da razumete psihološki aspekt kao bitnu komponentu bola (misli, osećanja i ponašanja koja su povezana sa bolom)

Ukoliko postoje sekundarni emocionalni problemi koji se se pojavili kao posledica života sa bolom (depresivnost, anksioznost, bes,..) psiholog kroz terapijski proces i primenu adekvatnih tehnika pomaže da rešite te probleme.

Pomaže u promeni životnog stila i učenju novih veština neophodnih za funkcionalni život

Pomaže u otkrivanju nefunkcionalnih uverenja o bolu i životu sa bolom, novim racionalnim uverenjima koja će dovesti do promene u percepciji samog problema

Tretman pored standardnih metoda koje se primenjuju u terapiji bola podrazumeva i učenje relaksacionih tehnika i tehnika disanja koje pomažu u smanjenju ili otklanjanju bolova.

Gde se nalazimo?

Pitajte Lekara

Unesite svoje ime.
Unesite svoje prezime.
Unesite kontakt tel. broj.
Izaberite kome ide upit.

Copyright 2017 ArtFizio

Povratak na vrh