ArtFizio Novi Sad Kineziterapija

Kineziterapija je osnovni tetman u rehabiltaciji naših bolesnika.Tretman koji se zasniva na pokretu obezbeđuje:

1. Očuvanje normalne pokretljivosti zglobova

2. Očuvanje normalne snage mišića

3. Očuvanje normalne šeme pokreta

4. Ponovno učenje pokreta

5. Vežbanjem se očuvava dobro mentalno stanje pacijenta.

Kineziterapija predstavlja terapiju pokretom, odnosno određenim vežbama. Zavisno od toga šta je povređeno primenjuju se određene vežbe svrstane po grupama.

U našoj ordinaciji kombinujemo kineziterapiju sa drugim fizikalnim procedurama sa ciljem postizanja najboljih rezultata i u kratkom roku izlečili naše bolesnike.

Šta nas izdvaja od drugih?

Individualni terapijski pristup! Ovakav pristup je jedinstven samo u Artfiziu. Svakodnevni rad fizioterapeuta i pacijenta učiniće da se što pre postignu ciljevi, a to je vraćanje i povećanje mišićne snage povređenog obolelog segmenta, kao i povećanje pokretljivosti telesnog segmenta

Mi se bavimo pored ostalog i rehabilitacijom neuroloških bolesnika. Po tome smo jedinstveni!

Ovo ostavarujemo sa našim fizioterapeutom koji je završio sve edukacije i kurseve iz oblasti PNF (Proprioceptivna neuromuskulatorna facilitacija)

Gde se nalazimo?

Pitajte Lekara

Unesite svoje ime.
Unesite svoje prezime.
Unesite kontakt tel. broj.
Izaberite kome ide upit.

Copyright 2017 ArtFizio

Povratak na vrh